3D baskı üretimi için daha güçlü bir 3d baskı modeliniz mi olsun istiyorsunuz? Baskı işleminiz hızlı olsun ve kullanılabilir bir baskı üretimi mi yapmak istiyorsunuz? 3D baskı üretimi yaparken kontrol altına ve göz önüne almamız gereken birçok 3D baskı üretim parametreleri var. Çünkü 3D baskı üretim parametreleri baskının kalitesi ve dayanıklılığını, üretim sürecinin hızı gibi daha birçok şeyi etkileyebiliyor.

3D Baskı Üretim Parametreleri

Doluluk

Doluluğu çok yüksek tutmadan destek yapılanmasıyla 3D baskı ürününü güçlü ve dayanıklı kılmak mümkün. Baskısı yapıldığında katı cismin baskı filament materyaliyle ne kadar doldurulması gerektiğini, genelde bunu yüzde olarak gösteren bir parametredir. Doluluk, baskı üretiminden istenen güçle doğru orantılıdır. Yani ne kadar güçlü bir baskı üretimi istenirse baskı modeli için o kadar yüksek düzeyde bir doluluğa ihtiyaç vardır. Yüksek düzeyde güç, baskı üretiminin daha hızlı olmasını sağlar. Yeterli olan doluluk yüzdesi %20 ila %30’dan bile daha azdır.

3D Baskı Üretim Parametreleri

3D Baskı Üretim Parametreleri

Kabuk Sayısı

Cismin her bir katmanı üzerinde baskısı yapılan taslak sayısını düzenleyen parametredir. Kabuk sayısı ne kadar fazla olursa 3D baskı ürünü o kadar güçlü olur. Fakat bu sayıyı çok fazla yükseltmemeye özen göstermeliyiz. Aksi takdirde ürüne zarar vermiş oluruz. Bu sayının 5’ten fazla olmaması gerekir. Ürünün kabuk sayısını artırmak yerine doluluk oranını arttırmayı deneyebiliriz.

Katman Kalınlığı

Katman kalınlığı, baskı kalitesini etkileyen 3D Baskı Üretim Parametreleri arasıdadır. Baskısı yapılan her bir katmanın kalınlığını düzenler. Baskının kalınlığı ne kadar artarsa 3D baskı o kadar iyi bir kalitede olur. Katman kalınlığının azaltıldığı durumda baskısı yapılacak daha çok katmana ve zamana gereksinim olur. Bu şekilde yine 3D baskının kalitesi önemli derecede arttırabilir. 0.3 mm’ye kadar katman kalınlığı, 3D baskı üretimi için tercih edilebilir kalınlık skalasıdır.

Ekstruder Sıcaklığı

Ekstruder, baskısı yapılacak ürün ve kullanılacak materyali basınç ve sıcaklıkla eriten makinadır. Ekstruder sıcaklığı ise baskı ekstruderinin, baskı süreci içinde ihtiyaç duyduğu sıcaklığın parametresidir. Uygun sıcaklık, kullanılan baskı filament materyaline göre değişiklik gösterir.

Baskı Hızı

Filament materyalini eritirken baskının hareketini sağlayacağı hızı imleyen parametredir. Bu şekilde 3D baskı modelinin fiziksel görüntüsü yaratılmış olur. Kullanılan model ve filament materyaline göre daha iyi kalitede baskı ürünü elde edebilmek için baskı hızını düşürmek gerekebilir. Baskı hızını artırmak, baskı sürecinin daha hızlı işlemesini sağlar. Fakat çok yüksek seviyede baskı hızı, baskının kalitesine zarar vermekle kalmaz 3D baskı yapılmasını da imkansız hâle getirir. Hareket hızı ise filament materyalini eritmeden önce baskının hareketini sağlayacağı hızı imleyen parametredir. Konuyla ilgili daha ayrıntılı bilgiyi daha önce 3d printer hızı yazısında vermiştik.

Sonuç

3D baskı için kullanılabilecek yazılıma göre baskı sürecini kontrol edecek başka parametrelere de başvurmak mümkün fakat bu saydıklarımız, görebileceğiniz ve belki de değiştirmeye ihtiyaç duyacağınız en temel parametreler. Parametreler üzerinde yapılacak değişimlerde, işlem hakkında bilgi sahibi olmak, bu işlemin 3D baskı sürecini nasıl etkileyeceğinin farkında olmak ise baskı kalitesi ve hedeflediğiniz baskı ürünü yaratımı için çok önemli.

Share.