Küreselleşen dünyamızda ticaretin, sosyal ilişkilerin, askeri faaliyetlerin ve diğer tüm alanların etkisiyle yeni bir çağa, modern ötesi bir çağa doğru evrilen bir yapı gözlüyoruz. Ancak yadsınamaz bir gerçek vardır ki, teknoloji son yüzyılda insan hayatına diğer tüm alan ve faaliyetlerden daha fazla etki etmiş ve katkı sağlamıştır. Teknoloji, insan hayatına, her yeni buluşla daha fazla etki etmekte ve mevcut etki alanını genişletmektedir. Son zamanlardaki teknolojik buluşlardan belki de en önemlisinin 3d printer olduğu kabul edilmektedir. Bu yazımızda sizlere 3d yazıcı nedir? sorusunun yanıtını vereceğiz.

1986 yılında  fizik mühendisi olarak Colorado Üniversitesi’nden mezun olan Chuck Hull tarafından icat edilen 3d printer, her geçen gün insan hayatına daha fazla nüfuz etme potansiyeline sahip olmaktadır. Çünkü 3d yazıcı insan beyninin boyutsal olarak dijital ortamda tasarladığı çizimlerin somut hale getirilmesini sağlayan son zamanların en önemli buluşudur. Bilim çevrelerinin fizik mühendisi ve mucit olan Chuck Hull’a 2014 yılında Avrupa Mucitler Ödülü ve 2015 yılında Endüstriyel Araştırma Enstitüsü tarafından Başarı Ödülü vermesi 3d printer’a verilen bu önemin somut bir kanıtıdır. Aynı zamanda Chuck Hull’a verilen bu ödüller 3d printer’ın geleceğinin, teknoloji dünyasında ve dijital dünyada ne denli önemli bir rol üstleneceğinin de somut bir kanıtıdır. Peki, daha detaylı bakalım, 3D yazıcı nedir?

3D Yazıcı Nedir? 3D Printer Nedir?

FDM teknolojisi ile çalışan 3d yazıcılarda genellikle termoplastik polimer malzemeler kullanılmaktadır. Filaman formundaki malzeme yüksek sıcaklığa sahip bir nozül yardımı ile eritilerek katmanlar halinde inşa edilir. 3d yazıcılar ile üretim yapabilmek için öncelikle 3 boyutlu bir modele ve tasarıma ihtiyaç duyulmaktadır. 3d printer, bir  fiziksel objeyi, 3 boyutlu dijital bir çizimden,tasarımdan meydana getirmeyi sağlayan bir teknolojidir. Şimdi “3D yazıcı nedir?” sorusuna daha detaylı cevap arayalım.

3d printer, 3d olarak çizilen materyeli gerekli bileşenlerle ince katmanlar halinde üst üste,yan yana veya değişik diğer formlarda bir araya getirip katman katman dizerek dijital olarak bulunan 3 boyutlu çizimi fiziksel bir obje haline getiren yazıcı çeşididir. 3d yazıcı, tasarlanan çizimi katı bir cisim haline dönüştürdüğünden dolayı yazıcının işlevini yerine getirmesi için atılması gereken ilk adım ortaya konulan bir 3d çizimin meydana getirilmesidir.

Çizimsiz bir şekilde kullanılmaya çalışılan 3d yazıcı, herhangi bir doküman veya word dosyası halinde bulunan bir yazı olmadan normal yazıcıya “Yazdır” komutu vermeye benzemektedir. Bu durumda ortaya çıkacak hiçbir sonuç yoktur. Çünkü ortada bir yazı yoktur. Aynı şekilde 3d yazıcının katı ve fiziksel bir obje meydana getirmesi için gereken malzemenin ve basılması istenen madddenin 3d çiziminin olmaması durumunda hiçbir sonuç ortaya çıkmayacaktır.

3D Printer Nedir? 3D Yazıcı Nedir?

Birçok farklı türlerde 3d printer teknolojileri bulunmaktadır. Bu türlerin farklı farklı olması ve ayrı sınıflandırılmalara tabi tutulmasının en büyük sebebi, kullanılan malzeme özelinde geliştirilen teknolojilerdir. Bu teknolojilerden en yaygın olanları FDM, SLA, DLP ve SLS olarak adlandırılmaktadır. FDM (Fused Deposition Modeling) teknolojisi, malzemeyi ince bir ip şeklinde akıtarak eklemeleri yapmaktadır.

3D Printerda farklı metotlar ve fonksiyonlar

SLA (Stereolithography) veya DLP (Digital Light Processing) teknolojileri, ışığa duyarlı olan özel fotopolimer reçineyi, genel olarak lazer,ve daha az olarak projektör ışığı ile katılaştırarak eklemeli üretim yapmaktadır. SLS (Selective Lazer Sintering) teknolojisinde, eklemeli üretim toz halindeki parçacıkların yapıştırılmasıyla gerçekleşir. Ancak hepsinin ortak noktası ise aynı prensip dahilinde çalışmaları ve ortaya çıkacak fiziksel objeyi oluşturmak için aynı sonuca varan farklı metotların kullanılmasına imkan tanımalarıdır.

Bu ortak özelliklere sahip ancak fonksiyonel anlamda farklılık gösteren 3d yazıcılar, devrimsel nitelikte olan teknolojik aletlerdir. Devrimsel dememizin sebebi, 3d yazıcıların dijital ve eklemeli üretim yapısına sahip olmalarıdır. Bugün alıştığımız çoğu üretim şeklinden hem teknik hem yapısal bazda farklı olan bu yazıcı, geleneksel üretim tekniklerini geride bırakarak ortaya çok farklı ve gelişmiş bir çalışma metoduyla  kolaylıkla üretilebilen somut maddeler ortaya koymaktadır.

Eklemeli üretim, belli bir malzemenin, plastik veya sıvı reçine gibi, üst üste eklenerek üretim yapılması anlamına gelmektedir. Katman katman yapılan bu eklemeler, modern dünyanın teknolojisi sayesinde çok ince katmanlar halinde oluşturulabilen somut cismin üzerinde, ince katmanların kullanılması sebebiyle ekleme noktalarının gözükmemesine imkan sağlamaktadır. Nesne tam olarak baştan ince katmanlarla oluşturulur ve bundan ötürü talaş fire vermez. 3d yazıcı sayesinde geleneksel metotlardan farklı olarak imal edilecek malzemenin halihazırda bir kalıba sahip olması gerekmemektedir.

Eklemeli üretim vs Geleneksel üretim

Üretilmesi istenen 3d tasarımı makineye aktarılması ile herhangi bir kalıp, ek yöntem ve metot olmasına gerek olmadan üretim birebir olarak kusursuzca gerçekleştirilmektedir. 3d yazıcıların sahip olduğu eklemeli sistem ve eklemeli üretim ile üretim geleneksel yöntemlerle yapılan üretimden daha az maliyetli olmaktadır. Kalıp ihtiyacı olmadan kullanılabilen bu yazıcı ile ürün kolayca imal edilmekte ve daha fazla ek işleme gerek duyulmamaktadır.

Kalıp ihtiyacının olmamasının diğer bir ek avantajı ise kalıp ile tasarlanması zor olan, karmaşık yapıdaki tasarımları 3d çizimin yazıcıya aktarılması ile kolayca yapılabilmesidir. Yani üretilecek nesnenin tasarımının dijital ortamda yapılması şartıyla hiçbir sınırlaması yoktur. 3d yazıcıların fiyatlarındaki düşüş sebebiyle 3d yazıcı alımlarının artması ve yaygınlaşması, bir maker hareketi başlatmıştır. Maker hareketinde 3d yazıcıyı kolaylıkla alabilen herkes kendi tasarladığı veya hazır olan tasarımları alarak istediği her ürünü gerekli materyelleri sağladıktan sonra üretebilmektedir.

Sayılan bu özellikler neticesinde 3d printer’ların devrimsel nitelikte bir teknolojik cihaz olması açıkca görülmektedir. Bu yazıcı sayesinde bir çeşit Endüstriyel Devrime olanak sağlanmış ve bu devrimin zemini hazırlanmıştır. Çünkü tasarım yapabilen, yaptırabilen veya tasarımla bir şekilde elde edebilen tüketici aynı zamanda bir üretici statüsü kazanabilme şansına sahip olmuştur. Bu sebepten dolayı, şuanda istenilen alım düzeyinde olmayan 3d yazıcılar, ilerleyen zamanlarda alımların artması 3d printer’ların fiyatlarının daha uygun duruma gelmesi ile sosyo-ekonomik alanda kolaylıkla devrim yaratabilecektir.

Sonuç

Tüketiciyi, daha dar alanda, büyük fabrikalara gerek duymadan belki de kendi evinde Home Office olarak çalışarak imalatçı konumuna getirebilir.Böyle bir güce sahip olan 3d yazıcılar, tasarım boyutunda da farklı iş kollarının oluşmasına yol açar. Çünkü yazıcının ilk aşaması olan üretilecek modelin tasarlanması ve 3d olarak dijital ortamda yapılması aşamasında, bu konuya hakim 3d olarak çizim ve tasarım yapabilen kişilere ihtiyaç duyulacaktır. Bu kişiler, hem ürün kalıplarını ince ayrıntısıyla bilme yeteneğine hem de hayal edilen tasarımı çizme yeteneğine sahiptir. Ayrıca 3d yazıcı ile üretilecek somut cismin istenilen düzeyde olması için gereken çabayı sarfetmeleri beklenir. Bu niteliklere sahip kişinin, birçok alanda bilgili olması gerektiğinden ve bu sistemi kavraması için fizik, endüstri, makine mühendisliği ve daha birçok farklı alanın bilgisini kapsayan bir bilgiye sahip olması gerekmektedir. Bu gereklilikten dolayı farklı bir meslek grubunun ve farklı iş kollarının meydana gelmesi kaçınılmazdır.

Share.